Fares

Yokohama ¥180 ¥180 ¥180 ¥210 ¥210
  Shin-takashima ¥180 ¥180 ¥180 ¥210
    Minatomirai ¥180 ¥180 ¥180
      Bashamichi ¥180 ¥180
        Nihon-odori
(Prefectural office・Ōsanbashi Pier)
¥180
          Motomachi-Chukagai
(Yamashita-Park)

前のページへ戻る

最上部へ戻る