Timetable

< Back

Motomachi-Chūkagai
(Yamashita-Kōen)

Timetable

Bound for
Yokohama, Shibuya, and Ikebukuro

Timetable(PDF)

Destination

Bound for
Yokohama, Shibuya, and ,Ikebukuro

 • …Hōya
 • …Jiyūgaoka
 • …Kawagoeshi
 • …Tokorozawa
 • …Motosumiyoshi
 • …Shinrin-kōen
 • …Ikebukuro
 • …Shiki
 • …Hiyoshi
 • …Musashi-kosugi
 • …Kotesashi
 • …Kiyose
 • …Shinjuku-sanchome
 • …Shibuya
 • …Kikuna
 • …Shakujii-kōen
 • …Hannō
 • No mark…Wakoshi
 • …Seibu-Chichibu
 • …Ogawamachi

Train type

種別 種別

F-liner stop station

 • Minatomirai Line and Tōyoko Line
  Limited express stop
 • Fukutoshin Line…Express stop station
 • Ikebukuro Line…Rapid express stop
 • Tōjō Line …Express stop station

S-TRAIN stop station

Minatomirai Line, Tōyoko Line, Fukutoshin Line, Ikebukuro Line and Seibu Chichibu Line
Motomachi-Chūkagai, Minatomirai, Yokohama, Jiyūgaoka, Shibuya, Shinjuku-sanhome, Shinjuku-sanhome, Shakujii-kōen, Tokorozawa, Irumashi, Hannō and Seibu-Chichibu